Tótszentgyörgy
"Tótszentgyörgy múltja és jelene" a Facebookon
 
 
Menü
 
Tótszentgyörgy címere

 

 

 
Tótszentgyörgy múltja

Dr. Királyi Ernő: Tótszentgyörgy és környéke. 3500 év története

Kolics Pál: A tótszentgyörgyi iskola története

 
Tótszentgyörgy krónikása

Szabadi Sándor: Az Isten hazasegített

Szabadi Sándor: Ormányság

Statisztikai adatok a községről - összeállította Szabadi Sándor

Tótszentgyörgyi legek - múltba tekintés

"Mivé lennénk a múltunk nélkül?" - interjú Szabadi Sándorral, a falu krónikásával

 
Tótszentgyörgy református lelkészei és az egyházközség története

Tótszentgyörgy református lelkészei 1789-től napjainkig

A tótszentgyörgyi egyházközség története

Tótszentgyörgyön megkereszteltek 1789-1895 között

Emlékkönyv Antal Gábor dunántúli ev.ref. püspök belső-somogyi ev.ref. egyházmegyében 1898.ápr.17-től május 15-ig tartott egyház-látogatásáról

Emlékkönyv dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök belső-somogyi egyházmegyében 1927. május 15-től 31-ig tartott egyház-látogatásáról

 

 
Tótszentgyörgy református temploma
 
Emlékük szívünkben örökké él

MINDEN ELHUNYT TÓTSZENTGYÖRGYI EMLÉKÉRE

Pethő Sándor emlékére

Dr. Királyi Ernő emlékére

 
Emléktáblák, emlékművek
 
Régi tárgyi emlékek
 
Tótszentgyörgyi házak
 
Épületek, építmények
 
Tótszentgyörgyi halastó
 
Tótszentgyörgy természeti értékei

Tótszentgyörgyi fás legelő

Kocsányos tölgyek

Tótszentgyörgyi csertölgy

Tótszentgyörgyi vadkörte

Fehér gólya fészke

Tótszentgyörgyi gólya 2016-ban

 
Újságcikkek és hírek Tótszentgyörgyről

Megyei Híradó, 1882.08.27./29. szám

Dunántúli Protestáns Lap, 15. évfolyam, 1904., 238. oldal - Pályázati hirdetmény a tótszentgyörgyi ev. ref. egyház lelkészi állomására

Harangszó, 1921.07.03., 214. oldal - Megtalálták tíz szigetvári hős holttestét Tótszentgyörgyön

Magyar Országos Tudósító, 1933.10.27., A  tótszentgyörgyi gyülekezet renováltatta 150 éves templomát.

Uj-Somogy, 1941.03.26., 4. oldal - Egy telepes család kálváriája

Uj-Somogy, 1942.03.23., 2. oldal - Gróf Széchényi Endre főispán Tótszentgyörgyön

Dunántúli Protestáns Lap, 53. évfolyam, 1942-11-29 / 48. szám, 240-241. oldal - Lelkészbeiktatás Tótszentgyörgyön

Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942., 267. oldal - "Adomány Isten dicsőségére" és "A tótszentgyörgyi Nőegylet szeretetcsomagja"

Dunántúli Napló, 1957. február 7., 6. oldal - A labdarúgó export központja

Dunántúli Napló,1963. augusztus 19., 3. oldal - "A hazai próféta"

Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)1965-03-10 / 58. szám, 4. oldal - Bagolyfák Tótszentgyörgy község határában

Tanácsok Közlönye 1968./58. szám - Nagydobsza közös községi tanács kiegészítése Tótszentgyörgy és Merenye községekkel

Somogyi Hírlap, 2000. december 04., 3. oldal - Tíz falu közös ünnepe

Dunántúli Napló, 2002. április 12., 4. oldal - Legyen végre jólét is!

Dunántúli Napló, 2003. április 12., 15. oldal - Tótszentgyörgy bemutatkozik

Dunántúli Napló, 2004. január 28., 5. oldal

Dunántúli Napló, 2005. május 17., 4. old. - Tótszentgyörgy bemutatkozik

ATV Híradó, 2020.01.18., 15:45 perctől - "Évek óta nincs orvos több településen" c. riportban Tótszentgyörgy polgármestere nyilatkozik.

Bama.hu, 2021.03.16. -  Szépül Tótszentgyörgy, idén is pályázni szeretnének

Bama.hu, 2022.02.25. - Közös takarítással készülnek az idényre

Reformatus.hu, 2023.01.16. -  Életben tartani a hitet a végeken

ATV esti híradó, 2023.08.17., 15:30 perctől Tótszentgyörgy polgármesterének nyilatkozata az "összevonnák a praxisokat, ahol nincs elég háziorvos" témával kapcsolatban

 

 
Tótszentgyörggyel kapcsolatos linkek

Baranya megyei járások

Baranya megyei önkormányzatok és közös önkormányzati hivatalok

Baranya megye kistérségei és települései

Baranya megyei Önkormányzat

Baranyai Református Egyházmegye gyülekezetei településenként - Nagydobsza környéki Református Társegyházközség

Falusi CSOK - 2023 - Tótszentgyörgy

Falusi CSOK 2024 - Falusi csokos települések listája Baranya vármegyében

Hellovidek.hu - Tótszentgörgy - Falusi CSOK

Kaposvári Egyházmegye - Szent István király R.K. Plébánia, Nagydobsza

Magyar Digitális Helynévtár - Tótszentgyörgy

Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázis - Tótszentgyörgy, Berek-alja

Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázis - Tótszentgyörgy, Hosszú-dűlő

Magyarország templomainak galériája  - Tótszentgyörgy

Muemlekem.hu - Tótszentgyörgy - református templom

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal tótszentgyörgyi kirendeltsége

Szent György nevét viselő települések

Szentgyörgy Helytörténetek

Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás - Tótszentgyörgy

Szigetvári Járási Hivatal

Tótszentgyörgy Község Weboldala

Tótszentgyörgy Községi Könyvtár

Tótszentgyörgy önkormányzat

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2014

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2019

Tótszentgyörgy - Wikipédia

 
Környező települések

Kisdobsza

Kistamási

Merenye

Molvány

Nagydobsza

Nemeske

Patapoklosi

Pettend

Somogyhatvan

Szigetvár

 
Tótszentgyörgyi időjárás

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2008-10-02
 
Archívum

Ady Endre: Karácsony

Szvorák Katalin - Illés Lajos: Anyák napjára

 
Emlékkönyv dr. Antal Géza dunántúli ev.ref. püspök belső-somogyi egyházlátogatásáról 1926-ban

 

Emlékkönyv

Főtiszteletű és méltóságos dr. Antal Géza dunántúli református püspök úrnak a belső-somogyi egyházmegyében

1926. évi április hó 11-től 15-ig és 1927. évi május hó 15-től 31-ig tartott egyházlátogatásáról

Pápa, 1929.

 

 

TÓTSZENTGYÖRGY

 

Lelkész: Mészáros János sz. 1862, Tótszentgyörgyön szolgál 1904 óta

Tanító: Tönkő László sz. 1890, Tótszentgyörgyön szolgál 1910 óta

Gondnok: Gál József

Presbiterek: Fülöp József, Káró József, Burcsa János, Somogyi János, Jakab János, Madarász István, Kulcsár József, Fekecs István

 

Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája volt. 1455-ben 50 jobbágytelket számlál és kőtemploma van fatoronnyal. 1554-ben török birtok mindössze 10 házzal. A XVIII. századtól kezdve a gróf Széchenyieké. Nevét Somogy vármegye monográfiája szerint a XVI. század közepe táján idetelepített felvidéki tótoktól vette, a Nagy Lajos - féle emlékkönyv szerint pedig először a községet - egy régi, az öregektől hallott elbeszélés értelmében - három család, a Marót, Jancsi és Tóth család szállotta meg - kinek nevéről nevezték el a falut -, s kik még a reformáció idejében is megvoltak, később azonban kihaltak. Egyházának régiségét Baksai László lelkésznek 1810-ből maradt feljegyzései igazolják, melyek szerint már a török hódoltság előtt fennállott a kőtemploma és papja volt. Templomát azonban a törökök a szigetvári várfalak kijavítására elhordatták a lépésnyi távolságban Szigetvárig felállított lakosokkal oly módon, hogy a téglákat velük kézről kézre adatták s este mindenkinek ott kellett feküdni, ahol állt, hogy másnap korán reggel a munkát ismét megkezdhessék.

Az egyház tulajdonában ma is meglevő cinfedelű s alján mázas cserép korsó valószínűleg úrasztali bortartó edény, s több piros, kék és fekete pamuttal kivarrott úrasztali kendők szintén az egyház régisége mellett szólnak.

Az egyháznak az ideig szabad vallásgyakorlata 1723-ban megszűnt. Ugyanis Csicskár nevű tanítójának Somogyi Sándor uradalmi tiszttartóval valami összeütközése lévén, az a határra kihordatott, úgyhogy az kénytelen volt Merenyében meghúzódni. A templom pedig elvétetvén gazdasági épület gyanánt használtatott 1788-ig. Az egyház Merenyéhez csatoltatott annak filiája vagy társegyháza képpen, s attól később a merenyeiek és a tótszentgyörgyiek véres verekedésével vált meg. 1788-ban a helytartótanács megengedte az oratóriummal és prédikátorházzal rendelkező gyülekezetnek prédikátor bevitelét, s az Szentesi Sámuel személyében a következő évben állását el is foglalta. Az iskolatanítóság újra 1798-ban állíttatott fel.

 

Templom: A török világ előtt fennállott s Szigetvárra elhordott kőtemplom helyébe fából építettek újat, a régi templom ajtaját alkalmazva hozzá. Ez a fatemplom 1793-ig állt fenn, amikor a mostani téglatemplomot emelték. A csinos templom építésében hathatósan segélyezte a gyülekezetet Széchenyi Ferenc gróf földesúr. A karzatokon igen szép és értékes magyar motívumú festések láthatók. A templom tornyát 1909-ben vörösrézzel fedték, melyet azonban a hadvezetőség 1918-ban elrekvirált és palával pótolt. Az 1916-ban elrekvirált nagyobbik harang helyett 1924-ben új harangokat készíttettek Szlezák László budapesti öntödéjében, de az ez évben az egész határt elpusztító nagy jégverés és felhőszakadás miatt csak a gyáros különös jóindulatából és az egyházi hatóság nagyfokú támogatása mellett tudta a következő évben a költségeket fedezni az egy évi jövedelemétől megfosztott gyülekezet.

A toronyban lévő harangokon az alábbi felirat olvasható: Készült az Úr áldásával 1924-ben. Öntötte: Szlezák László Budapest. Készíttette: 1. Mészáros János lelkész, Káró József, Madarász István, Tamás István, Kovács György, Szabó János, Kulcsár József, Somogyi János, Tönkő László, Gál József, Jakab József, Sértő József, Kirizs János gondnok, Burcsa János, Sértő János, Fülöp József. 2. Mészáros János lelkész, Tönkő László r.tanító, Káró József, Füle József, Somogyi János, Madarász István, Jancsi József, Kulcsár József presbiter, Tamás István, Kovács György, Szabó János, Gál József, Jakab József, Sértő József, Sértő János, Burcsa János.

A torony magassága: 24,80 m

A torony déli oldalán 683 n. magasságjelző cső van beépítve

A Balti-tengerhez mért tengerszint feletti magasság 119.894 m/m + 680 m/m

Az Adriai-tengerhez mért tengerszint feletti magasság 120.574 m/m

A templom belső méretei:

   Hosszúság: 12,5 m

   Szélesség: 6,5 m

   Magasság: 4,7 m

A fal vastagsága: 0,6 m

A külső vakolat vastagsága: 4 cm

A belső vakolat vastagsága: 4 cm.

 

Lelkészlak: Hogy az 1788-ban fennálló s a helytartósági engedélyben is említett lelkészlak mikor épült, adatok hiányában megállapítani nem lehet. A jelenlegi kényelmes lelkészlakás 1855-ban készült Matolcsy Sándor lelkészsége alatt 6000 frt. kiadással.

 

Lelkészek: A régebbi prédikátorokról nincsenek feljegyzések. Csak egynek emléke maradt fenn, akit kis papnak neveztek.

Szentesi Sámuel, 1789-1795

Somogyi Sándor, 1795-1798

Baksai László, 1798-1812

Dezső János, 1812-1814

Kovács József, 1814-1815

Baksai László, 1815-1824 másodízben

Szigethi Péter, 1825-1829

Bekő Benjamin, 1829-1840

Sarlós György, 1840-1843

Erőss Dániel, 1843-1848

Matolcsy Sándor, 1849-1856

Nagy László, 1856-1883

Buza József, 1883-1884, segédlelkész

Varga Lajos, 1884-1901

Fáncsik János, 1901-1903, helyettes

Pázmány Vincze, 1903-1903, helyettes

Szekeres László, 1903-1904, helyettes

Szigethy Sándor, 1904-1904, merenyei lelkész, gondozó

Mészáros János, 1904-1931

Somogyi István, 1931-1932, segédlelkész

Madarász Endre, 1932-1932, patai lelkész, gondozó

Bárdos Sándor, 1932-1942

Varasdy Imre, 1942-1947

Czippán János, 1948-1966

 

A tótszentgyörgyi református egyházközségben az alábbi lelkészek haltak meg és itt is lettek eltemetve:

1. Baksai László, 1924. aug. 27., 55 éves, vizi betegség

2. Erőss Dániel, 1848. júl. 19., 39 éves, sínlődés

3. Nagy László, 1883. jan. 28., 57 éves, tüdőgyulladás

4. Vargha Lajos, 1901. jan. 25., 50 éves, szívbaj

5. Mészáros János, 1931. febr. 27., 69 éves, tüdőgyulladás

 

 

Az iskola és a tanítólakás építéséről nincsenek adatok.

Tanítók:

Ágoston Ferencz

Csicskár, 1723

Id. Szentesi Sámuel, 1798   (Ettől kezdve 1830-ig hiányzik a tanítók névsora.)

Both János, 1830-1836

Dienes János, 1836-1840

Hampó János, 1840-1843

Sarkadi János, 1843-1847

Sárközi Benjamin, 1847-1852

Babolcsay Ferencz, 1852-1853

Varjú István, 1853-1854

Varga Dániel, 1854-1855

Verbay Dániel, 1855-1856

Szombathi Lajos, 1856-1858

Józan Benedek, 1858-1859

Szücs János, 1859-1860

Király Károly, 1860-1861

Kuthi István, 1861-1862

Nagy László lelkész, 1862-1863

Verbay István, 1864-1865

ifj. Verbay István, 1865-1866

Bíró János, 1866-1904

Miskei Sándor, 1904-1905

Puskás István, 1905-1906

Soós Andor, 1907-1909

Mészáros János lelkész, 1909-1910

Tönkő László, 1910-1948

 

(Az Emlékkönyvből a tótszentgyörgyi adatokat kijegyzetelte és kiegészítette: id. Szabadi Sándor. Tótszentgyörgy, 2004. január 7.)

 

*************************

 

Püspöki látogatás Belső-Somogyban Patán 1927. május 23-án

 

 

 

(Forrás: Dunántúli Protestáns Lap – 38. évfolyam – 1927.II. Egyházi élet – Püspöklátogatás Belsősomogyban. 103-104. oldal)

 

 

 
Telik-múlik az idő

 

 

 
Naptár
2024. Február
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
<<   >>
 
Tótszentgyörgyöt megemlítő könyvek

A Magyar Szent Korona országainak helységnévtára (Kiadó: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1913.)

Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. 1252-1732. (Budapest, 1911.), Tótszentgyörgy - 440. oldal

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai / dr. Csánki Dezső: Somogy vármegye, 1910. / dr. Reiszig Ede: Somogy vármegye községei

Bősze Sándor: "Az egyesületi élet a polgári szabadság..." Somogy megye egyesületei a dualizmus korában - Somogyi Almanach 53. (Kaposvár, 1997.), 130. és 244. oldal

Dóka Klára: A Somogy megyei vízimalmok történetéből (1885-1944) Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 20. (Kaposvár, 1989), 198. és 202. oldal

Dr. Borsos Kinga: Szigetvár és vidéke

Dr. Királyi Ernő: Szülőföldem - Szigetvidék. Szigetvár és vidéke néprajzi emlékei (Magánkiadás, Budapest, 2004.)

Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág (Kaposvár, 1944.) - Tótszentgyörgy - 213., 220., 221., 268. oldal

Kolics Pál: Elfelejtett iskolák

Kránitz Zsolt (szerk.): "A késő idők emlékezetében éljenek..." A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai. 1943., 319-320., 664., 817. 855-859. 921. oldal

Krauter György: Baranyai utak (Pécs, 1977) - Tótszentgyörgy 128-129.oldal

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis - Tótszentgyörgy, Berek-alja

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis - Tótszentgyörgy, Hosszú-dűlő

Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924), Tótszentgyörgy - 1452.oldal

Mándoki László: Újonnan felfedezett festett református templomok Baranyában, Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76) (Pécs, 1977), 157-164. oldal

Pesti János (szerk.): Baranya megye földrajzi nevei I. - Baranya monográfiai sorozat (Pécs, 1982)/IX. Adattár 13-108: Szigetvári járás / Tótszentgyörgy 453-455. oldal

Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára - Fontes Comitatus Simighiensis 1. (Kaposvár, 2001), - Tótszentgyörgy - 340-341. oldal

Somogy megye a II. világháborúban (Kaposvár, 1993.) - Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai - Tótszentgyörgy 492. és 493. oldal

Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl hímes templomai

Zentai Tünde: Szigetvidék

 
RENDEZVÉNYEK

 

FALUNAP 2023.07.15.

FARSANG 2013.02.23.

NŐNAP 2010

FALUNAP 2009.07.19.

FALUNAP 2008

TÖNKŐ LÁSZLÓ igazgató-tanító emléktáblájának avatása 2002.05.26-án

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ avatása 1991-ben

Szentgyörgy nevű települések találkozói - 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019

 
TÓTSZENTGYÖRGYI AMATŐR FESTŐ

 

Fülöp István festményei, grafikái

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÁBÓL

A falu legidősebb lakói 2010-ben

A falu legfiatalabb lakója 2010-ben

Az örök Fradista

A község szolgálatában

A könyvtárban

Eboltás háznál

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása - 2010.08.14.

Portré képek

Családi találkozó (Vas és Jenei család) - 2012. április

Látogatóban Szabadi Sándornál - 2012.05.01.

Szabadi Sándor bácsi 90. születésnapja - 2013.01.05.

Ignácz Zsolt és Horváth Éva esküvője - 2013.08.24.

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÚLTBÓL

Legények az 1920-as évek végén

Leventék - csoportkép 1934-ből

Tótszentgyörgyi fiatalok az 1940-es években

Hölgyek az '50-es években

Lányok az 1950-es évek végén

Dombai József egy gyerekcsapat karéjában

Visnyei Gyuláné (Juli néni) és a Vegyesbolt

Önkéntes tűzoltók

Utcai terefere a tejcsarnokból jövet - az 1960-as években

János bátyánk és mindenki Jancsija

Vadászok

Lányok virággal

Barkaszi Pálné (Irénke) a postás táskával

Kézimunka szakkör záró ünnepség

Nőnapi ünnepség az 1970-es években

Szüreti báli felvonulás

Az utolsó konfirmálás Tótszentgyörgyön - 1992

Úrvacsora - 1992.08.01.

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása

Baráti csevej

Portré képek

Kirándulás a tótszentgyörgyi legelőerdőn

Fürdőzés a patakban

Hazafelé a bekötőúton

Névadó szertartáson

Tótszentgyörgyi Mikulás - 1962-ben

Disznóölés utáni vacsora

Lányok 1966-ban

Tótszentgyörgyi fotók 1966-ból

Táncest - 1980

Tótszentgyörgyi rokonok és barátok Budapesten - 1976.08.04.

 
HAJRÁ TÓTSZENTGYÖRGY!
 
TÓTSZENTGYÖRGY KULTURÁLIS ÉLETE
 
ISKOLAI KÉPEK
 
ESKÜVŐI ÉS ELJEGYZÉSI KÉPEK
 
CSALÁDI KÖRBEN
 
MOSOLYALBUM - GYEREKFOTÓK
 
AGRÁRIUM
 
VILÁGHÁBORÚK VIHARÁBAN