Tótszentgyörgy
Tótszentgyörgy a Facebookon
 
 
Menü
 
Tótszentgyörgy címere

 

 

 
Tótszentgyörgy múltja

Dr. Királyi Ernő: Tótszentgyörgy és környéke. 3500 év története

Kolics Pál: A tótszentgyörgyi iskola története

 
Tótszentgyörgy krónikása

Szabadi Sándor: Az Isten hazasegített

Szabadi Sándor: Ormányság

Statisztikai adatok a községről - összeállította Szabadi Sándor

"Mivé lennénk a múltunk nélkül?" - interjú Szabadi Sándorral, a falu krónikásával

 
Tótszentgyörgy református lelkészei és az egyházközség története

Tótszentgyörgy református lelkészei 1789-től napjainkig

A tótszentgyörgyi egyházközség története

 

 
Emlékük szívünkben örökké él

Pethő Sándor emlékére

Dr. Királyi Ernő emlékére

 
Emléktáblák, emlékművek
 
Régi tárgyi emlékek
 
Tótszentgyörgyi házak
 
Épületek, építmények
 
Tótszentgyörgyi halastó
 
Tótszentgyörgy természeti értékei

Tótszentgyörgyi fás legelő

Kocsányos tölgyek

Fehér gólya fészke

Tótszentgyörgyi gólya 2016-ban

 
Tótszentgyörggyel kapcsolatos linkek

BAMA - Tótszentgyörgy

Baranya megyei járások

Baranya megyei önkormányzatok és közös önkormányzati hivatalok

Baranya megye kistérségei és települései

Baranya megyei Önkormányzat

Baranyai Református Egyházmegye gyülekezetei településenként

Gyalogló

Kaposvári Egyházmegye - Szent István király R.K. Plébánia, Nagydobsza

Magyarország templomainak galériája  - Tótszentgyörgy

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal tótszentgyörgyi kirendeltsége

Szentgyörgy Helytörténetek

Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás - Tótszentgyörgy

Szigetvári Járási Hivatal

Tótszentgyörgyi horgásztó

Tótszentgyörgy Község Weboldala

Tótszentgyörgy Községi Könyvtár

Tótszentgyörgy önkormányzat

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2014

Tótszentgyörgy - Wikipédia

 
Környező települések

Kisdobsza

Kistamási

Merenye

Molvány

Nagydobsza

Nemeske

Patapoklosi

Pettend

Somogyhatvan

Szigetvár

 
Tótszentgyörgyi időjárás
 
Társalgó
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2008-10-02
 
Archívum

Ady Endre: Karácsony

Szvorák Katalin - Illés Lajos: Anyák napjára

 
Címerleírás

 

Tótszentgyörgy címere

 

 

Az egyenes, háromszögű címerpajzs kék mezejében búzaszál, előtte cséphadaró, baloldalt sarló áll a zöld mezőben. A pajzstalp, mely a mezőt jelképezi, a címerpajzs alsó harmadában helyezkedik el. A pajzsfő kék mezejében balra fent nyolcsugarú fehér csillag (más néven Kálvin-csillag, református szimbólum, mely az istenség jelenlétét, az örökkévalóságot, a halhatatlanságot és a reményt fejezi ki). A pajzs felett háromágú, ezüst színű korona. Kétoldalt szimmetrikus, növényi ornamentikára emlékeztető zöld-ezüst színű foszlányok.

A címerpajzs alatt íves fehér szalagon kék nagybetűs felírással a település neve: TÓTSZENTGYÖRGY.

 

**********

 

 

 

2000. év augusztusa

 

***********************

 

TÓTSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ- TESTÜLETÉNEK 12/2000.{IX.15.) számú rendelete a község jelképeiröl és a jelképek használatáról

Tótszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000.(IX.15.) sz. önkormánvzati rendelete a község jelképeiről és a jelképek használatáról.

Tótszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a továbbiakban képviselö- testületl a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított LXV. Tv. 1.§. (6) bek.-ének a. pontjában és a 16.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a község jelképeirol és a jelképek használatáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet A község címerének leírása és használata

1.§.

(1) Az önkormányzat címere: álló háromszögű pajzs, alapszíne kék, alsó része zöld színű, kék mezejében fehér színű cséphadaró, sarló, aranyszínű gabona és jobb felsö sarkában fehér csillag. Külső díszek: A pajzson a Szent korona nyugszik heraldikailag stilizált alakban, színe arany. A korona és a címer körül lévő "sisaktartó" zöld és aranyszínű. A pajzs alatt fehér alapon" Tótszentgyörgy" felirattal szalag illeszkedik a címer egész rajzához.

(2) A címer rajzát a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §.

(1) A címer hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

(2) A Magyar Köztársaság címerévei történö együttes használat esetén az állami címer elsőbbségét annak elhelyezésével, méretarányaival vagy más megkülönböztető módon kell biztosítani.

3.§.

(1) A község címerét - e rendeletben meghatározottak szerint - díszítő és utaló jelképként a következő célokra lehet felhasználni:

a ) a Képviselö-testület meghívóin,

b ) a Képviselö-testület és bizottságai felhívásain, tervein, a Képviselö-testület által kötött megállapodásokon, szerződéseken;

c ) a Képviselö-testület által alapított díszokleveleken, emIéklapokon, jelvényeken, a községi önkormányzat jelképein. d ) a község nemzetközi kapcsolataival és idegenforgalmi propagandával összefiiggésben;

e ) a községi ünnepségeken, rendezvényeken és azok meghívóin, propaganda anyagain;

f) a község történetével, fejlödésével, életével foglalkozó kiadványokon;

g ) diszítö elemként a község középületein;

h ) a község életét bemutató országos és nemzetközi eseményeken történö részvétel alkalmával

i ) a polgármesteri hivatal tanácskozó termeiben és hivatali helyiségeiben;

j ) a község polgármestere, alpolgármestere, és jegyzöje tevékenysége során használt levélpapíron, boritékon valamint névjegykártyákon;

k ) a községi székhelyű alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek kiadványain, reklám- és propagandaanyagain.

l ) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévö táblán.

 

A címer használatának módja

4.§.

(1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a címerkép méretarányainak és színeinek megtartásával szabad ábrázolni, valamint a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíteni.

(2) Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.

(3) Egyedi elöállítás esetén engedélyezhetö, hogy a címer az elöállításkor felhasznált anyag (fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat stb.) színét viselje.

 

A címer előállításának, használatának és forgalombahozatalának engedélyezése

5.§.

(1) A község címerének elöállítását, használatát és forgalomba hozatalát (továbbiakban: használat) a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat, erről a polgármester által kiadott engedélyben kell határozni.

(3) Engedély nélkül használhatják a 3.§-ban felsorolt esetekben:

a ) a Képviselö-testület tagjai,

b) a Képviselö-testület bizottságai

c ) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző.

 

6.§.

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a ) a kérelmező megnevezését és címét, b ) a használat célját és módját, c ) az előállítani kívánt mennyiséget (db) d ) az előállításhoz felhasználni kívánt anyagot, e ) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját, f) a használat időtartamát, g) a címerrel díszítendő tárgy, kiadvány mintapéldányát (rajz, fénykép, másolat). h )a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza: a ) a használatra jogosult szerv, személy megnevezését és címét, b ) az előállítás engedélyezett anyagát, c ) az engedélyezett felhasználási célt, d ) az előállítható mennyiséget, e ) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát, f) esetleges kikötéseket a terjesztésre, forgalomba hozatalra, g ) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,

(3) A címer alapján jelvény (kitűző ) és matrica is készíthető. (4) A kiadott engedélyekről a polgármester nyílvántartást vezet.

 

II. Fejezet A község zászlaja, lobogója

7.§.

(1) A zászló 1: 2 arányú fekvő téglalap, melynek mezeje fehér, a címer a zászló első harmadában helyezkedik el.

(2) A lobogó: 2: 1 arányú, álló téglalap melynek mezeje fehér a címer a felső harmadában helyezkedik el.

(3) A zászló, lobogó anyaga selyem.

 

A zászló, lobogó használata

8.§.

(1) A község zászlaját, lobogóját a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni és megőrizni.

(2) A zászló, lobogó használata: a.) nemzeti ünnep alkalmával b.) a képviselötes-testület ülésein és más jelentösebb helyi események alkalmával, c.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken. d.) a község belföldi és külfóldi kapcsolataiban, emlék - és cserezászlóként.

(3) A zászló, lobogó készítésére és használatára a polgármester adhat engedélyt.

(4) Engedély nélkül használható: - az önkormányzat rendezvényein, ünnepségein; - a nemzetközi kapcsolatok, látogatások alkalmával.

(5) A zászló, lobogó elöállítására és használatára a címerre vonatkozó 6. §. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Ill. fejezet A pecsét

9.§.

A községi önkormányzat pecsétje a település címerének hiteles, kicsinyített rajzát ábrázolja Tótszentgyörgy Község Önkormányzata felirattal

10.§.

(1) A pecsétböl egy darabot kell elöállítani, amelyet a polgármester őriz.

(2) A pecsét használható: - a képviselötestület felhívásain, programjain - az állami, társadalmi, önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon, - szerzödéseken; - a Képviselö-testület által alapított és adományozott okleveleken, - az önkormányzat nemzetközi szerzödésein, megállapodásain.

 

IV. fejezet Jogosulatlan használat

11.§.

Aki az Önkormányat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

12. §.

A polgármester a címer és zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a lI. §-ban foglalt szabálysértést elkövette, illetve a címer és zászló használatára egyéb okból méltatlanná válik.

 

V. Fejezet

13. §. E rendelet 2000. szeptember 15. napján lép hatályba.

Tótszentgyörgy 2000. szeptember 13.

 

Csölléné Makovics Edit                                                                                                                                              Verkman János

Körjegyző                                                                                                                                                                       polgármester

 

Záradék: E rendelet kihirdetésére a község hirdetőtábláján 2000. szeptember 15. napján sor került.

 

Nemeske, 2000. szeptember 15.

 

Csölléné Makovics Edit

körjegyző

 

 

 

 

 

 
Telik-múlik az idő
 
Naptár
2018. Június
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
RENDEZVÉNYEK

FARSANG 2013.02.23.

NŐNAP 2010

FALUNAP 2009.07.19.

FALUNAP 2008

II. világháborús emlékmű avatása

Szentgyörgy nevű települések találkozói - 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÁBÓL

A falu legidősebb lakói 2010-ben

A falu legfiatalabb lakója 2010-ben

Az örök Fradista

A község szolgálatában

A könyvtárban

Eboltás háznál

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása - 2010.08.14.

Portré képek

Családi találkozó (Vas és Jenei család) - 2012. április

Látogatóban Szabadi Sándornál - 2012.05.01.

Szabadi Sándor bácsi 90. születésnapja - 2013.01.05.

Ignácz Zsolt és Horváth Éva esküvője - 2013.08.24.

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÚLTBÓL

Legények az 1920-as évek végén

Leventék - csoportkép 1934-ből

Tótszentgyörgyi fiatalok az 1940-es években

Hölgyek az '50-es években

Lányok az 1950-es évek végén

Dombai József egy gyerekcsapat karéjában

Visnyei Gyuláné (Juli néni) és a Vegyesbolt

Önkéntes tűzoltók

Utcai terefere a tejcsarnokból jövet - az 1960-as években

János bátyánk és mindenki Jancsija

Vadászok

Lányok virággal

Barkaszi Pálné (Irénke) a postás táskával

Kézimunka szakkör záró ünnepség

Nőnapi ünnepség az 1970-es években

Szüreti báli felvonulás

Az utolsó konfirmálás Tótszentgyörgyön - 1992

Úrvacsora - 1992.08.01.

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása

Baráti csevej

Portré képek

Kirándulás a tótszentgyörgyi legelőerdőn

Fürdőzés a patakban

Hazafelé a bekötőúton

Névadó szertartáson

Tótszentgyörgyi Mikulás - 1962-ben

Disznóölés utáni vacsora

Lányok 1966-ban

Tótszentgyörgyi fotók 1966-ból

Táncest - 1980

 

 
HAJRÁ TÓTSZENTGYÖRGY!
 
TÓTSZENTGYÖRGY KULTURÁLIS ÉLETE
 
ISKOLAI KÉPEK
 
ESKÜVŐI ÉS ELJEGYZÉSI KÉPEK
 
CSALÁDI KÖRBEN
 
MOSOLYALBUM - GYEREKFOTÓK
 
AGRÁRIUM
 
VILÁGHÁBORÚK VIHARÁBAN
 

Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~