Tótszentgyörgy
"Tótszentgyörgy múltja és jelene" a Facebookon
 
 
Menü
 
Tótszentgyörgy címere

 

 

 
Tótszentgyörgy múltja

Dr. Királyi Ernő: Tótszentgyörgy és környéke. 3500 év története

Kolics Pál: A tótszentgyörgyi iskola története

 
Tótszentgyörgy krónikása

Szabadi Sándor: Az Isten hazasegített

Szabadi Sándor: Ormányság

Statisztikai adatok a községről - összeállította Szabadi Sándor

Tótszentgyörgyi legek - múltba tekintés

"Mivé lennénk a múltunk nélkül?" - interjú Szabadi Sándorral, a falu krónikásával

 
Tótszentgyörgy református lelkészei és az egyházközség története

Tótszentgyörgy református lelkészei 1789-től napjainkig

A tótszentgyörgyi egyházközség története

Tótszentgyörgyön megkereszteltek 1789-1895 között

Emlékkönyv Antal Gábor dunántúli ev.ref. püspök belső-somogyi ev.ref. egyházmegyében 1898.ápr.17-től május 15-ig tartott egyház-látogatásáról

Emlékkönyv dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök belső-somogyi egyházmegyében 1927. május 15-től 31-ig tartott egyház-látogatásáról

 

 
Emlékük szívünkben örökké él

MINDEN ELHUNYT TÓTSZENTGYÖRGYI EMLÉKÉRE

Pethő Sándor emlékére

Dr. Királyi Ernő emlékére

 
Emléktáblák, emlékművek
 
Régi tárgyi emlékek
 
Tótszentgyörgyi házak
 
Épületek, építmények
 
Tótszentgyörgyi halastó
 
Tótszentgyörgy természeti értékei

Tótszentgyörgyi fás legelő

Kocsányos tölgyek

Tótszentgyörgyi csertölgy

Tótszentgyörgyi vadkörte

Fehér gólya fészke

Tótszentgyörgyi gólya 2016-ban

 
Újságcikkek és hírek Tótszentgyörgyről

Megyei Híradó, 1882.08.27./29. szám

Dunántúli Protestáns Lap, 15. évfolyam, 1904., 238. oldal - Pályázati hirdetmény a tótszentgyörgyi ev. ref. egyház lelkészi állomására

Harangszó, 1921.07.03., 214. oldal - Megtalálták tíz szigetvári hős holttestét Tótszentgyörgyön

Magyar Országos Tudósító, 1933.10.27., A  tótszentgyörgyi gyülekezet renováltatta 150 éves templomát.

Dunántúli Protestáns Lap, 53. évfolyam, 1942-11-29 / 48. szám, 240-241. oldal - Lelkészbeiktatás Tótszentgyörgyön

Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942., 267. oldal - "Adomány Isten dicsőségére" és "A tótszentgyörgyi Nőegylet szeretetcsomagja"

Dunántúli Napló, 1957. február 7., 6. oldal - A labdarúgó export központja

Dunántúli Napló,1963. augusztus 19., 3. oldal - "A hazai próféta"

Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)1965-03-10 / 58. szám, 4. oldal - Bagolyfák Tótszentgyörgy község határában

Tanácsok Közlönye 1968./58. szám - Nagydobsza közös községi tanács kiegészítése Tótszentgyörgy és Merenye községekkel

Somogyi Hírlap, 2000. december 04., 3. oldal - Tíz falu közös ünnepe

Dunántúli Napló, 2002. április 12., 4. oldal - Legyen végre jólét is!

Dunántúli Napló, 2003. április 12., 15. oldal - Tótszentgyörgy bemutatkozik

Dunántúli Napló, 2004. január 28., 5. oldal

Dunántúli Napló, 2005. május 17., 4. old. - Tótszentgyörgy bemutatkozik

ATV Híradó, 2020.01.18., 15:45 perctől - "Évek óta nincs orvos több településen" c. riportban Tótszentgyörgy polgármestere nyilatkozik.

Bama.hu, 2021.03.16., Szépül Tótszentgyörgy, idén is pályázni szeretnének

 

 
Tótszentgyörggyel kapcsolatos linkek

Baranya megyei járások

Baranya megyei önkormányzatok és közös önkormányzati hivatalok

Baranya megye kistérségei és települései

Baranya megyei Önkormányzat

Baranyai Református Egyházmegye gyülekezetei településenként - Nagydobsza környéki Református Társegyházközség

Hellovidek.hu - Tótszentgörgy - Falusi CSOK

Kaposvári Egyházmegye - Szent István király R.K. Plébánia, Nagydobsza

Magyarország templomainak galériája  - Tótszentgyörgy

Muemlekem.hu - Tótszentgyörgy - református templom

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal tótszentgyörgyi kirendeltsége

Szent György nevét viselő települések

Szentgyörgy Helytörténetek

Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás - Tótszentgyörgy

Szigetvári Járási Hivatal

Tótszentgyörgy Község Weboldala

Tótszentgyörgy Községi Könyvtár

Tótszentgyörgy önkormányzat

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2014

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2019

Tótszentgyörgy - Wikipédia

 
Környező települések

Kisdobsza

Kistamási

Merenye

Molvány

Nagydobsza

Nemeske

Patapoklosi

Pettend

Somogyhatvan

Szigetvár

 
Tótszentgyörgyi időjárás

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2008-10-02
 
Archívum

Ady Endre: Karácsony

Szvorák Katalin - Illés Lajos: Anyák napjára

 
VIII. 4. fejezet

 

4. Népoktatás, iskolák

Hazánk egyik legvirágzóbb területe a dél-dunántúli régió volt, amely a török hódoltság alatt a korabeli egyházi leírások szerint paradicsomi állapotából a pusztulás színterévé változott. Mohács után az 1542. évi portaösszeírás szerint a plebániák megmaradtak.
A plébániás helyek iskoláiban megmaradtak a kiváló, főleg szerzetesrendi tanítók, sőt Patán, Segesden, Szulokon kiváló rektorok és iskolamesterek működtek.(213)
A XV. század második felében a római katolikus egyház hanyatlásával a templomok és az iskolák működése is megszűnt. Csak a törökök kiűzése után az 1700-as évek elejére szerveződtek azok újjá. A legtöbb helyen, így Kadarkúton (1721), Bürüsön (1716), Csertőn (1730) nemcsak a templomok, hanem az iskolák is fából, szalmatetővel épültek.
A reformált egyházakban a prédikátorral rendelkező gyülekezetnek talán egyharmadában volt iskolamester vagy praeceptor. A legtöbb helyen a prédikátor tanította a gyerekeket az írás, az olvasás esetleg a számolás és a vallás alapelemeire. Egyetlen magasabbfokú iskola Nemesdéden volt, ahonnan például Somogyi Sándor tótszentgyörgyi, magyaregresi, majd görgetegi prédikátor 1777-ben a debreceni főiskolára ment tanulni.(214)
A köznép jó része írni, olvasni nem tudott. A legtöbb árvaegyházban, így Tótszentgyörgyön is a gyerekeket senki nem tanította, azok minden tanítás nélkül nőttek fel. De ugyanaz volt a helyzete a Basal, Csertő, Poklosi, Somogyapáti településeken élőknek is.
A XVIII. századi falu közösségeiben élő nép mindent - a jót, a rosszat, a szerencsét, a szerencsétlenséget - az isten akaratának, kezének tulajdonított. A nép értesüléseit a templomokban, vásárokon, kocsmákban és társas összejöveteleken szerezte. Az ismeretterjesztés formája - írás- és olvasni tudás hiányában - az élőszó, élőbeszéd volt. A falusi templomok voltak ekkor az első népiskolák, ahol a prédikációk a bibliai tanításokon keresztül a szántás-vetés, aratás, majorkodás mikénti végzésére irányultak.
Az istentiszteletek utáni vasár- és ünnepnapi falugyűléseken a község vezetői különféle rendeleteket ismertettek.
(A falvakban lévő bábák - bár nem voltak szakképzettek - a plébánosoknak, prédikátoroknak tettek esküt.)
A gyermekek iskoláztatását jól szemlélteti a szigetvári járásban 1772/73-ban készült összeírás. A járás 101 településén (99 falu, 2 mezőváros) 21 (14 r.k., 7 protestáns) tanító tanított.
81 településen nem volt tanítás. Az iskolábajárók átlagos létszáma 10-13 fő volt.(215)

 

Tótszentgyörgy és környékének népiskolái a XVIII.század végén(216)

 

Helység vallás   Iskolakötelezettek és iskolába járók száma   Észrevételek
    1770 1773 1789  
Bürüs - - - 22-0 -
Darány ref. - - 102-37 -
Istvándi ref. - 15 125-60 az apák nem járatják, mert maguk sem tanultak.
Kadarkút ref. 20 - - -
Kálmáncsa ref. - 8 38-20 -
Kisdobsza - - - 32-15 -
Molvány ref. - - 18-5 iskola nincs
Nagydobsza - - - 37-18 kicsi az iskola
Magyarújfalu ref. - 39-0 - -
Merenye - - - 24-14 pad, asztal, tábla, szék nincs
Pata ref. - - 72-19 -
Szigetvár rk. - 70 304-108 -
Szőrény - - - 16-0 iskola nincs, mester nincs
Tótszentgyörgy ref. - - 48-36 A gyerekeket ökrök mellé hajtják. Felszerelés, tábla, pad, asztal nincs
Várad - - - 15-0 -
Zádor - - - 64-5 tanító nincs, csak katechéta

 

Érdemes számbavenni a mintegy 100 év alatti fejlődést, amelyet Baranya és Somogy megye számsorai jellemeznek(217)

 

  Lakosság
száma
Települések
száma
Iskolák
száma
Elemi iskolába járók aránya

1777
1870
1777
1870
1777
1870
1870
Baranya m.
143 000
283 000
351
345
114
364
69,57 %
Somogy m.
126 000
289 000
317
314
146
368
60,38%

 

 

Mindezek mellett 1869-ben Baranyában a férfiak 54.2 %-a, a nők 29.9 % (együtt 41.6 %), Somogyban a férfiak 48 %-a, a nők 23.3 %-a (együtt 35.6 %) nem tudott írni és olvasni.(218)

A XVIII. század végi állapotokhoz képest a II. Ratio Educationis (tanügyi szabályzat 1806) kiadása után a népiskolák építésének üteme meggyorsult. 1810-1820 között sok iskolát újjáépítettek (vályogból, sártapaszból). Szigetváron 1777-1869 között 16 népiskola épült.
A Ratiokat (tanügyi szabályzat - rendeleteket) el nem fogadó protestánsok 1868-ig az egyházkerületi tantervek alapján irányították iskoláikat.
A Somogy megyei régió kálvinista népiskolái számára az 1801-es dunamelléki, az 1815-ös dunántúli egyházkerületi tantervek voltak területileg az irányadók. A nevelési cél hármas volt:
értelmes jó emberré, jó kereszténnyé és jó polgárrá nevelés.(219)

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a közoktatásügy XVIII-XIX. századi fejlődése alapjának az 1777. és az 1806. évi Ratio Educationisok (első és második iskolai tanügyi rendeletek), az 1868. évi XXXVIII. népoktatási törvény, valamint az 1883. évi XXX. középiskolai törvény megalkotását és végrehajtását tekinthetjük.
 

 

__________________________________________________

(213) Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon (1770-1868). Somogy megye múltjából 20/1989. 16. old.

(214) dr. Tóth E.: A Belsősomogyi Református Egyházmegye Mária Terézia korában. 1940. 63. old.

(215) Kanyar J.: Alsófokú népoktatás Somogyban. 1770-1792. (Somogy megye múltjából 7/1976) 167. old.

(216) Kanyar J.: Adatok Somogy megye művelődéstörténetéhez (Somogy megye múltjából 1/1970) 62. old.

(217) Kanyar József: A népoktatás a Dél-Dunántúlon (1770-1868). (Somogy megye múltjából 20/1989.) 74-75. old.

(218) Kanyar József: A népoktatás a Dél-Dunántúlon (1770-1868). (Somogy megye múltjából 20/1989.) 69. old.

(219) Kanyar József: A népoktatás a Dél-Dunántúlon (1770-1868). (Somogy megye múltjából 20/1989.) 437. old.

 

Vissza a tartalomjegyzékhez                    Előző oldal

 

 
Telik-múlik az idő

 

 

 
Naptár
2021. December
HKSCPSV
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
<<   >>
 
Tótszentgyörgyöt megemlítő könyvek

A Magyar Szent Korona országainak helységnévtára (Kiadó: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1913.)

Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. 1252-1732. (Budapest, 1911.), Tótszentgyörgy - 440. oldal

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai / dr. Csánki Dezső: Somogy vármegye, 1910. / dr. Reiszig Ede: Somogy vármegye községei

Bősze Sándor: "Az egyesületi élet a polgári szabadság..." Somogy megye egyesületei a dualizmus korában - Somogyi Almanach 53. (Kaposvár, 1997.), 130. és 244. oldal

Dóka Klára: A Somogy megyei vízimalmok történetéből (1885-1944) Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 20. (Kaposvár, 1989), 198. és 202. oldal

Dr. Borsos Kinga: Szigetvár és vidéke

Dr. Királyi Ernő: Szülőföldem - Szigetvidék. Szigetvár és vidéke néprajzi emlékei (Magánkiadás, Budapest, 2004.)

Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág (Kaposvár, 1944.) - Tótszentgyörgy - 213., 220., 221., 268. oldal

Kolics Pál: Elfelejtett iskolák

Kránitz Zsolt (szerk.): "A késő idők emlékezetében éljenek..." A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai. 1943., 319-320., 664., 817. 855-859. 921. oldal

Krauter György: Baranyai utak (Pécs, 1977) - Tótszentgyörgy 128-129.oldal

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis - Tótszentgyörgy, Berek-alja

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis - Tótszentgyörgy, Hosszú-dűlő

Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924), Tótszentgyörgy - 1452.oldal

Mándoki László: Újonnan felfedezett festett református templomok Baranyában, Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76) (Pécs, 1977), 157-164. oldal

Pesti János (szerk.): Baranya megye földrajzi nevei I. - Baranya monográfiai sorozat (Pécs, 1982)/IX. Adattár 13-108: Szigetvári járás / Tótszentgyörgy 453-455. oldal

Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára - Fontes Comitatus Simighiensis 1. (Kaposvár, 2001), - Tótszentgyörgy - 340-341. oldal

Somogy megye a II. világháborúban (Kaposvár, 1993.) - Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai - Tótszentgyörgy 492. és 493. oldal

Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl hímes templomai

Zentai Tünde: Szigetvidék

 
RENDEZVÉNYEK

FARSANG 2013.02.23.

NŐNAP 2010

FALUNAP 2009.07.19.

FALUNAP 2008

TÖNKŐ LÁSZLÓ igazgató-tanító emléktáblájának avatása 2002.05.26-án

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ avatása 1991-ben

Szentgyörgy nevű települések találkozói - 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019

 
TÓTSZENTGYÖRGYI AMATŐR FESTŐ

 

Fülöp István festményei, grafikái

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÁBÓL

A falu legidősebb lakói 2010-ben

A falu legfiatalabb lakója 2010-ben

Az örök Fradista

A község szolgálatában

A könyvtárban

Eboltás háznál

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása - 2010.08.14.

Portré képek

Családi találkozó (Vas és Jenei család) - 2012. április

Látogatóban Szabadi Sándornál - 2012.05.01.

Szabadi Sándor bácsi 90. születésnapja - 2013.01.05.

Ignácz Zsolt és Horváth Éva esküvője - 2013.08.24.

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÚLTBÓL

Legények az 1920-as évek végén

Leventék - csoportkép 1934-ből

Tótszentgyörgyi fiatalok az 1940-es években

Hölgyek az '50-es években

Lányok az 1950-es évek végén

Dombai József egy gyerekcsapat karéjában

Visnyei Gyuláné (Juli néni) és a Vegyesbolt

Önkéntes tűzoltók

Utcai terefere a tejcsarnokból jövet - az 1960-as években

János bátyánk és mindenki Jancsija

Vadászok

Lányok virággal

Barkaszi Pálné (Irénke) a postás táskával

Kézimunka szakkör záró ünnepség

Nőnapi ünnepség az 1970-es években

Szüreti báli felvonulás

Az utolsó konfirmálás Tótszentgyörgyön - 1992

Úrvacsora - 1992.08.01.

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása

Baráti csevej

Portré képek

Kirándulás a tótszentgyörgyi legelőerdőn

Fürdőzés a patakban

Hazafelé a bekötőúton

Névadó szertartáson

Tótszentgyörgyi Mikulás - 1962-ben

Disznóölés utáni vacsora

Lányok 1966-ban

Tótszentgyörgyi fotók 1966-ból

Táncest - 1980

Tótszentgyörgyi rokonok és barátok Budapesten - 1976.08.04.

 
HAJRÁ TÓTSZENTGYÖRGY!
 
TÓTSZENTGYÖRGY KULTURÁLIS ÉLETE
 
ISKOLAI KÉPEK
 
ESKÜVŐI ÉS ELJEGYZÉSI KÉPEK
 
CSALÁDI KÖRBEN
 
MOSOLYALBUM - GYEREKFOTÓK
 
AGRÁRIUM
 
VILÁGHÁBORÚK VIHARÁBAN