Tótszentgyörgy
"Tótszentgyörgy múltja és jelene" a Facebookon
 
 
Menü
 
Tótszentgyörgy címere

 

 

 
Tótszentgyörgy múltja

Dr. Királyi Ernő: Tótszentgyörgy és környéke. 3500 év története

Kolics Pál: A tótszentgyörgyi iskola története

 
Tótszentgyörgy krónikása

Szabadi Sándor: Az Isten hazasegített

Szabadi Sándor: Ormányság

Statisztikai adatok a községről - összeállította Szabadi Sándor

Tótszentgyörgyi legek - múltba tekintés

"Mivé lennénk a múltunk nélkül?" - interjú Szabadi Sándorral, a falu krónikásával

 
Tótszentgyörgy református lelkészei és az egyházközség története

Tótszentgyörgy református lelkészei 1789-től napjainkig

A tótszentgyörgyi egyházközség története

Tótszentgyörgyön megkereszteltek 1789-1895 között

Emlékkönyv Antal Gábor dunántúli ev.ref. püspök belső-somogyi ev.ref. egyházmegyében 1898.ápr.17-től május 15-ig tartott egyház-látogatásáról

Emlékkönyv dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök belső-somogyi egyházmegyében 1927. május 15-től 31-ig tartott egyház-látogatásáról

 

 
Emlékük szívünkben örökké él

MINDEN ELHUNYT TÓTSZENTGYÖRGYI EMLÉKÉRE

Pethő Sándor emlékére

Dr. Királyi Ernő emlékére

 
Emléktáblák, emlékművek
 
Régi tárgyi emlékek
 
Tótszentgyörgyi házak
 
Épületek, építmények
 
Tótszentgyörgyi halastó
 
Tótszentgyörgy természeti értékei

Tótszentgyörgyi fás legelő

Kocsányos tölgyek

Tótszentgyörgyi csertölgy

Tótszentgyörgyi vadkörte

Fehér gólya fészke

Tótszentgyörgyi gólya 2016-ban

 
Újságcikkek és hírek Tótszentgyörgyről

Megyei Híradó, 1882.08.27./29. szám

Dunántúli Protestáns Lap, 15. évfolyam, 1904., 238. oldal - Pályázati hirdetmény a tótszentgyörgyi ev. ref. egyház lelkészi állomására

Harangszó, 1921.07.03., 214. oldal - Megtalálták tíz szigetvári hős holttestét Tótszentgyörgyön

Magyar Országos Tudósító, 1933.10.27., A  tótszentgyörgyi gyülekezet renováltatta 150 éves templomát.

Dunántúli Protestáns Lap, 53. évfolyam, 1942-11-29 / 48. szám, 240-241. oldal - Lelkészbeiktatás Tótszentgyörgyön

Dunántúli Protestáns Lap – 53. évfolyam – 1942., 267. oldal - "Adomány Isten dicsőségére" és "A tótszentgyörgyi Nőegylet szeretetcsomagja"

Dunántúli Napló, 1957. február 7., 6. oldal - A labdarúgó export központja

Dunántúli Napló,1963. augusztus 19., 3. oldal - "A hazai próféta"

Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)1965-03-10 / 58. szám, 4. oldal - Bagolyfák Tótszentgyörgy község határában

Tanácsok Közlönye 1968./58. szám - Nagydobsza közös községi tanács kiegészítése Tótszentgyörgy és Merenye községekkel

Somogyi Hírlap, 2000. december 04., 3. oldal - Tíz falu közös ünnepe

Dunántúli Napló, 2002. április 12., 4. oldal - Legyen végre jólét is!

Dunántúli Napló, 2003. április 12., 15. oldal - Tótszentgyörgy bemutatkozik

Dunántúli Napló, 2004. január 28., 5. oldal

Dunántúli Napló, 2005. május 17., 4. old. - Tótszentgyörgy bemutatkozik

ATV Híradó, 2020.01.18., 15:45 perctől - "Évek óta nincs orvos több településen" c. riportban Tótszentgyörgy polgármestere nyilatkozik.

Bama.hu, 2021.03.16., Szépül Tótszentgyörgy, idén is pályázni szeretnének

 

 
Tótszentgyörggyel kapcsolatos linkek

Baranya megyei járások

Baranya megyei önkormányzatok és közös önkormányzati hivatalok

Baranya megye kistérségei és települései

Baranya megyei Önkormányzat

Baranyai Református Egyházmegye gyülekezetei településenként - Nagydobsza környéki Református Társegyházközség

Hellovidek.hu - Tótszentgörgy - Falusi CSOK

Kaposvári Egyházmegye - Szent István király R.K. Plébánia, Nagydobsza

Magyarország templomainak galériája  - Tótszentgyörgy

Muemlekem.hu - Tótszentgyörgy - református templom

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal

Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal tótszentgyörgyi kirendeltsége

Szent György nevét viselő települések

Szentgyörgy Helytörténetek

Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás - Tótszentgyörgy

Szigetvári Járási Hivatal

Tótszentgyörgy Község Weboldala

Tótszentgyörgy Községi Könyvtár

Tótszentgyörgy önkormányzat

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2014

Tótszentgyörgy települési választás eredményei - Helyi önkormányzati választás 2019

Tótszentgyörgy - Wikipédia

 
Környező települések

Kisdobsza

Kistamási

Merenye

Molvány

Nagydobsza

Nemeske

Patapoklosi

Pettend

Somogyhatvan

Szigetvár

 
Tótszentgyörgyi időjárás

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2008-10-02
 
Archívum

Ady Endre: Karácsony

Szvorák Katalin - Illés Lajos: Anyák napjára

 
Irodalomjegyzék

 

IRODALOMJEGYZÉK

 

Rövidítések:
BmLÉ - Baranya megyei Levéltári Évkönyv(Pécs)
JPMÉ - Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs)
JPMRA - Janus Pannonius Múzeum Régészeti Adattár (Pécs)
SmMLÉ - Somogy megye multjából Levéltári Évkönyv (Kaposvár)

A magyar jóvátétel és ami mögötte van. 1945-1949. Bp. 1998.
A pannonhalmi Szent Benedek rend története I-X. köt. Bp. 1902-1916.
Anjou-kori okmánytár IV. (Szerz. Nagy Imre-Tasnádi Nagy Gyula) Bp. 1878-1920. I-VII.köt.
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon 1986.
Baranya megyei Levéltár Évkönyve. Pécs 1989.
Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig. Bp. 1901.
Bándi Gábor: A Dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és eredete. JPM. Pécs. 1967.
Bándi Gábor: Baranya megye története az őskortól a Honfoglalásig. Pécs, 1979.
Beck Gergely: A Belsősomogyi Református Egyházmegye története. Kaposvár 1935.
Bendefy László: Mikoviny Sámuel Somogy megyei térképei. SmMLÉ 7/1976.
Borovszky Samu: Pozsony vármegye
Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban . SmMLÉ 11/1980.
Borsa Iván: Levél a tótszentgyörgyi "tót" betelepülőkről. Bp. 1998.
Bozsóky Pál Gerő: Segesdi krónika. Szeged. 1993.
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon. 1521-1945. Bp. 1985.
Burenhult Gören dr.: A kőkori világ. Vadászók - gyűjtögetők és korai földművelők. Bp. 1970.
Czeizel Gábor: Nyitra múltja és a Nyitra vármegye monográfiája. Nyitra. 1900.
Csánky Dezső dr.: Somogy vármegye. Bp.
Csánky Dezső dr.: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában I-V.köt. Bp. 1890- 1913.
Csorba József: Somogy vármegye ismertetése. Pest, 1857.
Dávid Zoltán: A családok nagysága és összetétele a Veszprémi püspökség területén 1747-1748.
Diós István dr.: A szentek élete. Bp. 1978.
Dobai András: Somogy megye az első katonai felvétel (1782-1785) idején. SmMLÉ 14/1983.
Dobay János: A zengővárkonyi őskori telep és temető. M.Történeti Múzeum. Bp. 1939.
Dóra Klára: A Somogy megyei vízimalmok történetéből (1885-1944) SmMLÉ 20/1989.
Draveczky Balázs dr: Somogy megye régészeti képeskönyve . 1970.
Draveczky B.-Sági K.-Takáts Gy.: A somogyi múzeumok régészeti adattára. 1964.
Engel Pál-Kristó Gyula-Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Bp. 1998.
Erdélyi László: A pannonhalmi Szent Benedek rend története I-X.köt. Bp. 1902-1916.
Erdős Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózata. SmMLÉ 11/1980.
Evlia Cselebi magyarországi utazásai 1660-1664. Bp. 1904.(dr. Karácsony Imre)
Fejér Georgii: Codex Diplomaticus Hungariae. Bp. 1833.
Felhő Ibolya: Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. Bp. 1970.
Fényes Elek: Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geografiai tekintetben. 1-3.köt. Pest. 1841-1844.
Földváry Antal: A magyar református egyház és a török uralom. Bp. 1940.
Földváry László: Adalékok a Dunántúli Református Egyházkerület történetéhez. 1898.
Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Bp. 1981.
Fügedi Erich: Nyitra megye betelepülése. Bp. 1938.
Fülep Ferenc: A pécsi későrómai ókeresztény mauzóleum feltárása. JPMÉ 32/1982.
Glatz Ferenc-Kardos József: Szent István és kora. Bp. 1988.
Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. Bp. 1959.
Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág. Kaposvár. 1944.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-IV.köt. Bp. 1987-1998.
Györffy György: István király és műve. Bp. 1977.
Haas Mihály: Baranya földirati, statisztikai és történeti tekintetben. Pécs 1845.
Hatsek Ignác: Magyar szentkorona országainak megyei térképe. Délsomogy. Bp. 1880.
Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Bp. 1995.
Hóman Bálint-Szegfű Gyula: Magyar történelem. I-IV.köt. Bp. 1935-36.
Horváth Ádám dr.: Szent Benedek élete és rendjének története. Pannonhalma. 1915.
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (JPMÉ) Pécs 1975-76. (1957-1993)
Janus Pannonius Múzeum Régészeti Adattár (JPMRA) Pécs. 1999.
Kanyar József: Az alsófokú népoktatás Somogyban 1770-1792. SmMLÉ 7/1976.
Kanyar József: Adatok Somogy megye művelődés történetéhez a XVIII. század második felében(1770-1789) SmMLE 1/1970.
Kanyar József: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a Dél-dunántúli egyházmegyékben 1810- 1848. SmMLÉ 16/1985.
Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Kaposvár 1967.
Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon (1770-1868) SmMLÉ 20/1989.
Kaposvári Múzeum Régészeti katasztere VII. 184/1963. (Neolit leletek katasztere 135 lap)
Karácson Imre dr.: Török-magyar kori történelmi emlékek IV.köt.
Karácson Imre dr.: Török-magyar oklevéltár 1533-1789. Bp. 1914.
Karácson Imre dr.: Evlia Cselebi magyarországi utazásai 1664-1666. Bp. 1908.
Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete. Bp. 1985.
Karácsonyi János dr.: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig.1-3.köt. Bp. 1900-1901.
Károlyi-Perényi-Tóth-Vargha: A magyar falu építészete. Bp. 1955.
Kempelen Béla: Csonka-Magyarország helységnévtára. Bp. 1922.
Kiss Attila: Baranya megye X-XI. századi sírleletei. Bp. 1983.
Kocztur Éva: Somogy megye régészeti katasztere. Magyar Nemzeti Múzeum 1964. /kézirat/
Kollega Tarsoly István: Magyarország a XX. században. Bp. 1945-49.
Komlósi Sándorné Nagy Piroska: Szigetvár-vidéki fehér hímzések. JPMÉ XXIII./1978.
Kovacsics József dr.: A honfoglalás és az Árpád-kor. KSH. Bp. 1995.
Kovács Emil: A Baranyai Református Egyházmegye templomainak hangszerei 1983-ban. BmLÉ.Pécs. 1989.
Kovács Éva: Limoges-i zománcok Magyarországon. Bp. 1968.
Kováts Zoltán: Somogy megye népessége a XVII-XVIII. század fordulóján. Kaposvár 1969.
Könyöki József: A középkori várak. Bp. 1905.
Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A Magyar Köztársaság helységnévtára 1962.
Központi Statisztikai Hivatal. Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv 1997. Bp. 1998.
Kristó Gyula: A honfoglalás korának írott forrásai. Szeged. 1995.
Kristó Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja 1301-ig. Szeged. 1994.
Kristó Gyula: Korai Magyar Történeti Lexikon. Bp. 1998.
Kubinyi Miklós: A Felső-kubini Kubinyi család leszármazása. Bp. 1906.
Kurucz-Balassa-Kecskés: Szabadtéri Néprajzi Múzeumok Magyarországon. Bp. 1987.
László Gyula: Pusztaszőlőstől-Pusztaszerig. Bp. 1974.
László Gyula: Árpád népe. Bp. 1988.
László Gyula: A "kettős honfoglalás" (Gyorsuló idők) Bp. 1978.
Liptai Ervin: Magyarország hadtörténete I-II. Bp. 1985.
Ludovico Nagy: Notitiae Politico-Geografico, Statisticae Hungariae. Buda, 1828.
Magyar Nemzeti Múzeum Adattára. Kaposvári neolit leletek katasztere
Magyar Országos Levéltár Filmtára (MOLF):
Török porta összeírások Somogyban "A" 1647-1649.sz. filmek.
Tótszentgyörgy és környéke ref. egyház anyakönyvei:
"A" 809 (Tótszentgyörgy), 700-701 (Kétújfalu). 723 (Merenye), 759 (Patapoklosi), továbbá 1673-1680.sz. filmek
Magyar Kálmán: Adatok a Somogy megyei honfoglaló nemzetségek történetéhez. SmMLÉ 15/1984.
Magyar Kálmán: Adatok a középkori Szentgyörgy névadás somogyi forrásaihoz. SmMLÉ 2/1971.
Magyar Kálmán: A X-XI. századi bizánci kapcsolataink somogyi forrásairól. SmMLÉ 12/1981.
Magyar Kálmán: Régészeti kutatások a középkori Hedrehely területén. SmM.Közl. 3/1978.
Mándoki László: Baranya története az őskortól az Árpádkorig. Pécs. 1973
Mándoki László: Újonnan felfedezett református templomok Baranyában. JPMÉ 1975-76.
Mályusz Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár 1387-1399. Bp. 1951.
Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971.
T.Mérei Klára: A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Bp. 1965.
Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben, XI-XV. század. Bp. 1996.
Mócsy András: Pannónia a korai császárság idején. Bp. 1974.
Nagy József: Somogy megye átnézeti térképe 1802. Országos Széchenyi Könyvtár Térképtára TH 330.
Nagy László: Magyarország Európában (Honffy K.) 1993.
Nagy Tíbor: A pannóniai kereszténység története a római védőrendszer összeomlásáig. Bp. 1939.
Obolenszky Dimitri: A Bizánci Nemzetközösség. 1999.
Orosz István-Für Lajos-Romány Pál: Magyarország agrártörténete. Bp. 1996
Ortvay Tivadar: Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. A pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve I.köt. Bp. 1891-92.
Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig I-IV.köt. Bp. 1882.
Pach Zsigmond Pál (szerk.) Magyarország története tíz kötetben. Bp. 1984.
Papp-Váry Árpád-Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. 1989.
Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. 1924.
Pesti János: Baranya megye földrajzi nevei. Pécs, 1982.
Pesty Frigyes: A magyarországi várispánságok története, különösen a XIII. században. Bp. 1882.
Pesty Frigyes: Statisztikai összeírások Somogy megye településein. Kaposvár. SmLevéltár Kézirat.
Pirigyi István: A görögkatolikus magyarság története. Nyíregyháza, 1982.
Pölöskei F.-Gergely I.-Izsák I.: XX. század magyar történelme 1900-1994. Bp. 1997.
Princz Gyula: Magyar föld, magyar faj. I-IV.köt. Bp. 1936.
Reiszig Ede dr: Somogy vármegye története (Csánky D.: Somogy vármegye 30-179., 355-
590.old.)
Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. Pest, 1870.
Ruzsás Lajos: Szigetvári emlékkönyv. Bp. 1966.
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. SmMLÉ 1/1970 - 29/1998.
Soós Elemér: Magyarországi várak történeti fejlődése. Bp. 1912.
Spira György-Szűcs J.: A negyvennyolcas forradalom kérdései. Bp. 1976.
Sugár István: Gyöngyöspata földrajzi nevei. Mátra Múzeum 9.füzet. Eger
Szabad György: A polgári átalakulás megalapozása 1848/49-ben.
Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon, X-XV. század.
F.Szabó Géza: Somogy megye ...általános ismertetője és címtára. Kaposvár, 1932.
Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp. 1981.
Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai (Szita L: Tanulmányok a török hódoltság történetéből, Pécs 1993.)
Szakály Ferenc: A Dél-Dunántúl külkereskedelmi útvonalai a XVI. század derekán. SmMLÉ
4/1973.
Szakály Ferenc: Sziget mezőváros lakosságának "Connumeratioja" 1551-ben. Tört.Stat.Évkönyv 1967-68. Bp. 1969.
Szász Béla: A hunok története. Attila nagykirály. Bp. 1943.
Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék. Bp. 1939.
Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I.köt. Bp. 1923.
Szentpétery Imre-Borsa István: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II.köt. Bp.
Szigetvári Múzeum Levéltára adatai a járás régészeti leleteiről.
Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a késő-feudalizmus korában 1700-1848. Kaposvár. 1988.
Szita László: Előadások és tanulmányok a török elleni visszafoglaló háborúk történetéből 1686-1688. Pécs. 1989.
Szita László: Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII-XIX. században. Kaposvár. 1993.
Szita László: Tanulmányok a török hódoltság történetéből. Pécs, 1993.
Szombathy Viktor-László Gyula: Magyarrá lett keleti népek. Bp. 1981.
SzöveggyüjteményMagyarország története tanulmányozásához 1000-1526. Bp. 1964.
Takáts Sándor: A török hódoltság korából. Bp. 1928.
Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története. Pápa. 1908.
Thury József: Török hadak Magyarországon 1526-1566. Bp. 1985.
Timár György: Királyi sziget. Szigetvár városgazdasági iratai 1546-1565. Pécs. 1989.
Timkó Imre dr.: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp. 1971.
Tóth Endre dr.: A Belső-somogyi Református Egyházmegye Mária Terézia korában. Csurgó, 1940.
Tóth-Lipcsei-Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Bp. 1943.
Történeti Statisztikai Évkönyv 1967-68. Bp. 1969.
Ungváry Sándor: A magyar reformáció az ottomán hódoltság alatt a XVI. században. Bp. 1994.
Urosevics Daniló: A magyarországi délszlávok története. 1969.
Varga Domokos: Emlékezzünk eleinkről. Bp. 1999.
Vasdényei Imre: Ősi birtokok és birtokosok Somogy vármegyében. Kaposvár. 1922.
Vass Előd: Szigetvár város és szigetvári szandzsák jelentősége az Oszmán-Török
birodalomban 1565-1689.(Szita László: Tanulmányok a török hódoltság és a
felszabadító háborúk történetéből. Pécs. 1993.)
Vass Előd: Helyszíni jelentések Baranyából a nagy harsányi csata előrejelzéseiről. (Szita
László: Előadások, tanulmányok a török elleni visszafoglalók történetéből 1686-1688. Pécs.1989)
Várady Ferenc: Baranya megye múltja és jelene I. köt. Pécs. 1896.
Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek I-.II.köt. Bevezetőt írta és sajtó alá
rendezte: Kammerer Ernő. Bp. 1886-1890.
Veszprémy László: Honfoglaló őseink. Bp. 1996.
Vértes László: Az őskor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Bp. 1965.
Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár XII. Bp. 1889.
Zentai Tünde: A parasztház története a Dél-Dunántúlon. 1991.
Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp. 1977
Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Debrecen, 1997.


 

 
Telik-múlik az idő

 

 

 
Naptár
2021. December
HKSCPSV
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
<<   >>
 
Tótszentgyörgyöt megemlítő könyvek

A Magyar Szent Korona országainak helységnévtára (Kiadó: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1913.)

Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. I. 1252-1732. (Budapest, 1911.), Tótszentgyörgy - 440. oldal

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai / dr. Csánki Dezső: Somogy vármegye, 1910. / dr. Reiszig Ede: Somogy vármegye községei

Bősze Sándor: "Az egyesületi élet a polgári szabadság..." Somogy megye egyesületei a dualizmus korában - Somogyi Almanach 53. (Kaposvár, 1997.), 130. és 244. oldal

Dóka Klára: A Somogy megyei vízimalmok történetéből (1885-1944) Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 20. (Kaposvár, 1989), 198. és 202. oldal

Dr. Borsos Kinga: Szigetvár és vidéke

Dr. Királyi Ernő: Szülőföldem - Szigetvidék. Szigetvár és vidéke néprajzi emlékei (Magánkiadás, Budapest, 2004.)

Gönczi Ferenc: A somogyi betyárvilág (Kaposvár, 1944.) - Tótszentgyörgy - 213., 220., 221., 268. oldal

Kolics Pál: Elfelejtett iskolák

Kránitz Zsolt (szerk.): "A késő idők emlékezetében éljenek..." A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai. 1943., 319-320., 664., 817. 855-859. 921. oldal

Krauter György: Baranyai utak (Pécs, 1977) - Tótszentgyörgy 128-129.oldal

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis - Tótszentgyörgy, Berek-alja

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis - Tótszentgyörgy, Hosszú-dűlő

Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924), Tótszentgyörgy - 1452.oldal

Mándoki László: Újonnan felfedezett festett református templomok Baranyában, Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76) (Pécs, 1977), 157-164. oldal

Pesti János (szerk.): Baranya megye földrajzi nevei I. - Baranya monográfiai sorozat (Pécs, 1982)/IX. Adattár 13-108: Szigetvári járás / Tótszentgyörgy 453-455. oldal

Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára - Fontes Comitatus Simighiensis 1. (Kaposvár, 2001), - Tótszentgyörgy - 340-341. oldal

Somogy megye a II. világháborúban (Kaposvár, 1993.) - Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai - Tótszentgyörgy 492. és 493. oldal

Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl hímes templomai

Zentai Tünde: Szigetvidék

 
RENDEZVÉNYEK

FARSANG 2013.02.23.

NŐNAP 2010

FALUNAP 2009.07.19.

FALUNAP 2008

TÖNKŐ LÁSZLÓ igazgató-tanító emléktáblájának avatása 2002.05.26-án

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ avatása 1991-ben

Szentgyörgy nevű települések találkozói - 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019

 
TÓTSZENTGYÖRGYI AMATŐR FESTŐ

 

Fülöp István festményei, grafikái

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÁBÓL

A falu legidősebb lakói 2010-ben

A falu legfiatalabb lakója 2010-ben

Az örök Fradista

A község szolgálatában

A könyvtárban

Eboltás háznál

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása - 2010.08.14.

Portré képek

Családi találkozó (Vas és Jenei család) - 2012. április

Látogatóban Szabadi Sándornál - 2012.05.01.

Szabadi Sándor bácsi 90. születésnapja - 2013.01.05.

Ignácz Zsolt és Horváth Éva esküvője - 2013.08.24.

 

 
ÉLETKÉPEK ÉS ARCOK A MÚLTBÓL

Legények az 1920-as évek végén

Leventék - csoportkép 1934-ből

Tótszentgyörgyi fiatalok az 1940-es években

Hölgyek az '50-es években

Lányok az 1950-es évek végén

Dombai József egy gyerekcsapat karéjában

Visnyei Gyuláné (Juli néni) és a Vegyesbolt

Önkéntes tűzoltók

Utcai terefere a tejcsarnokból jövet - az 1960-as években

János bátyánk és mindenki Jancsija

Vadászok

Lányok virággal

Barkaszi Pálné (Irénke) a postás táskával

Kézimunka szakkör záró ünnepség

Nőnapi ünnepség az 1970-es években

Szüreti báli felvonulás

Az utolsó konfirmálás Tótszentgyörgyön - 1992

Úrvacsora - 1992.08.01.

Régi barátok, volt iskolatársak találkozása

Baráti csevej

Portré képek

Kirándulás a tótszentgyörgyi legelőerdőn

Fürdőzés a patakban

Hazafelé a bekötőúton

Névadó szertartáson

Tótszentgyörgyi Mikulás - 1962-ben

Disznóölés utáni vacsora

Lányok 1966-ban

Tótszentgyörgyi fotók 1966-ból

Táncest - 1980

Tótszentgyörgyi rokonok és barátok Budapesten - 1976.08.04.

 
HAJRÁ TÓTSZENTGYÖRGY!
 
TÓTSZENTGYÖRGY KULTURÁLIS ÉLETE
 
ISKOLAI KÉPEK
 
ESKÜVŐI ÉS ELJEGYZÉSI KÉPEK
 
CSALÁDI KÖRBEN
 
MOSOLYALBUM - GYEREKFOTÓK
 
AGRÁRIUM
 
VILÁGHÁBORÚK VIHARÁBAN